Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

8866 3795
5923 fb86
Reposted fromnyaako nyaako viaterriblelove terriblelove
Sponsored post

July 03 2015

Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamalediction malediction
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaszydera szydera
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe. Już z tego jednego powodu istoty ludzkie powinny stać jedna przed drugą z takim szacunkiem, z taką rozwagą, z taką miłością, jak byśmy stali przed wejściem do piekła.
— Franz Kafka w listach do Oskara Pollaka
Reposted fromxempx xempx viashitsuri shitsuri
5959 e059
Reposted fromazazel azazel viashitsuri shitsuri
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagameofthrones gameofthrones
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viasoulkill soulkill
2228 cbb5
Reposted fromohsweethome ohsweethome viaterriblelove terriblelove
(...) osłabione mechanizmy obronne wreszcie dopuściły do jej świadomości prostą myśl, którą dotąd starała się ukryć, zagłuszyć.  "Może rzeczywiście go kochałam".
— J. K. Rowling "Trafny wybór"

July 01 2015

5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viashitsuri shitsuri

June 29 2015

 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
2661 b5f2 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaFiodor11 Fiodor11
Gdy idziesz w górę bądź miły dla ludzi bo możesz ich spotkać, gdy będziesz leciał w dół.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakaygatsby kaygatsby
kończę się w twoich oczach
umiem być ciszą
kończę się w twoim śnie
— rafał wojaczek
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaDietz Dietz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...