Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaterriblelove terriblelove
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viasewinglover sewinglover
Sponsored post
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Nigdy nie dam Ci szczęścia, bo nie potrafię.
Reposted fromvaseys vaseys viasewinglover sewinglover
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamalediction malediction
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viamalediction malediction
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
8030 929f 500

July 09 2015

5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viagabrysiowa gabrysiowa
(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless viagabrysiowa gabrysiowa
6910 3967
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabrysiowa gabrysiowa
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viakarna karna
1170 3929 500
Reposted fromfarfaraway farfaraway viainsanedreamer insanedreamer
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaterriblelove terriblelove
9693 0d3e
Reposted fromosaki osaki viaterriblelove terriblelove
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...