Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako vianotperfectgirl notperfectgirl
Sprawą podstawowej wagi musi stać się dla kobiet zrozumienie prostego faktu: jeżeli będą się upierały przy tym, by partner ciągle był blisko, narzucały mu się, gdy stara się odsunąć, to on ciągle będzie uciekał i unikał ich, i nigdy nie odczuje prawdziwej tęsknoty ani  głębokiej potrzeby miłości. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
5884 cd85

July 08 2015

No ba. Nawet najlepsze.
8731 e39c 500
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
8937 df68
Reposted fromirka irka viabzdura bzdura
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viainsanedreamer insanedreamer
5274 f4fa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabzdura bzdura
9860 1f8c
Reposted fromrominaplum rominaplum viainsanedreamer insanedreamer
- jesteś psychopatą - wolę określenie "człowiek z wyobraźnią
— Becca Fitzpatrick – Crescendo

July 05 2015

9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaterriblelove terriblelove
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl